Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7

Nyheter

Innvandringsskepsis i Norge og Sverige

Kronikk: Nordmenn og svensker er positive til innvandring, men bekymret for integreringen og økte motsetninger.

Nordmenns holdninger til innvandring og integrering

Ipsos MMI har på oppdrag fra Aftenposten undersøkt nordmenns holdninger til innvandring og integrering.

Halve Norge vil sende Mulla Krekar ut av landet

Halve Norge vil sende Mulla Krekar ut av landet, selv om det vil være et brudd på menneskerettighetene.

GAME CHANGERS - en verden i endring

Tidene forandrer seg. Verden forandrer seg. I en verden i endring må også Ipsos forandre seg - hele tiden.

Unge chatter og blar, eldre liker og kommenterer

Vi har studert hva man bruker Facebook mest til, og finner store forskjeller mellom aldersgrupper.

7 av 10 frykter terrorangrep

68 % av oss frykter terrorangrep i meget stor, ganske stor, eller noen grad.

Hvilket verdisyn har du?

Ipsos MMIs politiske barometer

Februarmålingen viser fortsatt sterk oppslutning om Arbeiderpartiet tross en liten nedgang fra januar. Høyre går noe tilbake, mens FrP holder seg stabilt. SV og MDG holder seg under sperregrensen.

Dokumentasjon

Her finner du dokumentasjon fra fagdager og seminarer holdt i regi av Ipsos MMI