Internasjonale omdømmeundersøkelser

Reputation Council

The Reputation Council samler seniorkompetanse innen kommunikasjonsfaget fra noen av de største og mest velrennomerte selskapene i verden. Rådsmedlemmene blir intervjuet årlig om aktuelle temaer innen kommunikasjon i næringslivet. Det diskuteres også trender, utfordringer og hendelser i et bredere samfunnsperspektiv. Rapporten gir innsikt i hva som rører seg innen kommunikasjon og omdømme fra bedriftenes eget perspektiv. Kommunikasjonstopper fra flere av de største norske selskapene deltar i undersøkelsen.

For informasjon, kontakt avdelingsleder Kristin Rogge Pran, T: + 47 909 74 810, E: kristin.pran@ipsos.com

For mer om The Reputation Council, klikk her.

Global @dvisor

Global @dvisor er en internasjonal, månedlig webomnibus-undersøkelse. 25 land deltar, og det innhentes 500-1000 intervjuer fra hvert land hver måned. Undersøkelsen dekker ca. 65 prosent av verdens befolkning, og ca. 75 prosent av verdens BNP. Kunder kan enkelt kjøpe spørsmål til denne undersøkelsen, og dermed kunne hente inn store mengder data fra hele verden raskt og rimelig.

For mer om Global @dvisor, klikk her.