Omgivelsesregnskap

Et omgivelsesregnskap kan sees på som en analyse av en virksomhets omverden. En slik undersøkelse gjennomføres i de viktigste deler av virksomhetens omgivelser der dens suksess og fiasko avgjøres. Et omgivelsesregnskap omfatter for eksempel målgrupper som brukere, ansatte, myndigheter, media, politikere og finansmiljøer. Man evaluerer både oppdragsgiver og utvalgte sammenlignbare aktører med hensyn til faktorer som har gyldighet i alle deler av omgivelsene, ofte nedfelt i lovtekst, verdigrunnlag, statutter, strategiske planer og lignende. Et omgivelsesregnskap kartlegger en virksomhets omdømme i et bredt perspektiv, og kan ved gjentakelse måle utvikling i omdømme over tid.