Profilundersøkelser

En profilundersøkelse gjennomføres blant alle aktører på en bestemt arena, både blant egne brukere, andres brukere og potensielle brukere. Man evaluerer både oppdragsgiver og konkurrentene med hensyn til evalueringsfaktorer som gjelder på generelt grunnlag på den aktuelle arena. En profilundersøkelse kan være et nyttig bidrag til profileringsarbeid i bedrifter, etater og organisasjoner.

Ipsos gjennomfører årlig de syndikerte profilundersøkelsene «Store norske bedrifter» og «Norske etater og organisasjoner». I disse undersøkelsene svarer omkring 1000 personer, representative for den norske befolkningen, på spørsmål om en rekke virksomheter. I 2014 ble 112 bedrifter, 86 etater, 7 politiske partier og 46 organisasjoner målt. I tillegg til totalinntrykk måles en rekke profilfaktorer som miljøbevissthet, samfunnsansvar, og økonomi og lønnsomhet.