Evalueringsundersøkelser

Avdeling for Forskning, politikk og samfunn har erfarne medarbeidere med høy kompetanse på design og gjennomføring av ulike typer evalueringer. Blant annet har vi gjennomført flere evalueringsoppdrag innen helse- og utdanningssektoren.

Våre konsulenter og analytikere kan designe og gjennomføre hele eller deler av evalueringen. Som fullservice analyseinstitutt, kan Ipsos tilby innsamling av både kvantitative og kvalitative data ved hjelp av alle metoder i ulike målgrupper, og vi er opptatt av å til enhver tid kunne tilby våre oppdragsgivere den best egnede metoden for datainnsamling. Vi har også de nødvendige systemer og rutiner som sikrer kvalitet i gjennomføringen og sikkerhet for leveransen.