Forskningsdata

Avdeling for Forskning, politikk og samfunn har konsulenter og en statistiker med lang erfaring og høy kompetanse på design og gjennomføring av undersøkelser til bruk i samfunnsforskning. To av avdelingens ansatte har forskerkompetanse. Vi bistår forskningsmiljøer i alle deler av datainnsamlingsprosessen, og kan også tilby analyser og rådgivning.

Som fullservice analyseinstitutt, tilbyr Ipsos innsamling av kvantitative og kvalitative data ved hjelp av alle metoder i ulike målgrupper, og vi er opptatt av å til enhver tid kunne tilby våre oppdragsgivere den best egnede metoden for datainnsamling. I tillegg til å ha et av de tyngste faglige miljøene innen kvalitativ og kvantitativ datainnsamling, har vi ISO-sertifiserte systemer og rutiner som sikrer kvalitet i gjennomføringen og sikkerhet for leveransen.

Ipsos har også tilgang til internasjonal ekspertise og mulighet til å samle inn data i andre land. Globalt har Ipsos i dag over 16 000 ansatte med kontorer i 85 land og er representert i alle verdensdeler.

For mer om forskningsdata, klikk her.