Nordmenn mer positive til innvandring og integrering

22-05-2017

Holdningene og inntrykkene av innvandring og integrering er i hovedsak mer positive enn i 2016. Dette skyldes etter alt å dømme den ekstraordinære situasjonen i forkant av fjorårets datainnsamling, med mange medieoppslag om «flyktningkrise» og store økninger i antallet asylsøkere til Norge.

Andelen som synes Norge bør ta imot flere flyktninger øker, og er høyere enn de to foregående årene. Samtidig synker andelen som er bekymret for økning i antallet flyktninger og økning i fremmedfiendtligheten.

Datagrunnlag

"Holdninger til innvandring og integrering, 2017 (grafisk fremstilling)

"Holdninger til innvandring og integrering, februar 2016 (grafisk fremstilling)

"Holdninger til innvandring og integrering, februar 2016 (tabell med nedbrytninger)

"Holdninger til innvandring og integrering, februar 2015 (grafisk fremstilling)