Nordmenn mindre positive til innvandring og integrering

25-02-2016

Nordmenn er mer kritiske til å ta i mot flyktninger nå enn for et år siden. Det er også færre som mener innvandring er bra for landet.

De høye asyltallene til Norge og Europa det siste halve året har gitt mindre tiltro til integreringen og økt bekymring for kulturelle motsetninger.

Regjeringens håndtering av feltet får tommelen opp fra flere enn da vi stilte de samme spørsmålene i 2015.

Datagrunnlag

"Holdninger til innvandring og integrering, februar 2016 (grafisk fremstilling)

"Holdninger til innvandring og integrering, februar 2016 (tabell med nedbrytninger)

"Holdninger til innvandring og integrering, februar 2015 (grafisk fremstilling)