Ipsos Qualitative

 

Klikk på bildet over for å se hvordan vi i Ipsos tenker kvalitativ research.

Ipsos Kvalitativ er del av Ipsos UU (Understanding Unlimited), som er et verdensomfattende kvalitativt fagmiljø i 80+ land med 1000+ meget erfarne spesialister som brenner for kvalitative metoder.

Ipsos UU er basert på intellektuell sjenerøsitet, drevet av strategisk tenkning og etterstreber å være en innovativ katalysator for forandring.

Vi dyrker kreativiteten og fleksibiliteten som kvalitative metoder byr på.

I tett samarbeid med våre kunder vurderer vi problemstillingen i forhold til mulighetene. Det er nemlig ikke noen fasit for hvilken tilnærming som er best. Metodevalg er en sammensetning av problemstilling, budsjett, erfaring og hva kunden ønsker å bruke resultatene til. Vi er solide rådgivere!

De nyeste kvalitative metodene har fremdeles tydelige røtter i den mer tradisjonelle tredelingen dybdeintervjuer, fokusgrupper og observasjon. Samtidig ser vi økt behov for triangulering mellom disse, og med kvantitative metoder.

Ipsos Kvalitativ tilbyr kvalitative undersøkelser og kombinerte kvali-kvant undersøkelser. Vi har alle spesialister på huset og samarbeider på tvers av alle avdelingene: Marketing, Loyalty, Media CT og Public Affairs.

Vår tilknytting til Ipsos UU gir oss en unik posisjon i Norge. Ipsos Kvalitativ er en lokal aktør med et globalt fundament. Vi er stolte av vår kundeportefølje og gir gjerne referanser på forespørsel.

Har du spørsmål eller ønsker du å drøfte kvalitative metoder med en av oss? Ta kontakt!

Ellisiv Bergheim
Senior Qualitative Research Manager
+47 982 39 436
Ellisiv.bergheim@ipsos.com

Synne Fonkalsrud
Senior Qualitative Research Manager
+47 957 00 128
Synne.fonkalsrud@ipsos.com

Kjetil Strømseth
Head of Marketing
+47 93 45 20 00
kjetil.stromseth@ipsos.com

Resepsjon
+47 22 95 47 00