Ipsos Loyalty

Vi dyrker gode relasjoner

Vi er eksperter på relasjoner og vet at de er grunnleggende for lojalitet, enten det gjelder kunder, partnere eller medarbeidere. Derfor jobber Ipsos Loyalty med innsikt og rådgivning som berører alle aktører i verdikjeden.

Skal en virksomhet lykkes er det nødvendig å jobbe med kundeforståelse, måle prestasjoner over tid, gjennomføre nødvendige tiltak og gjøre justeringer i organisasjonen som bringer bedriften nærmere målet om lønnsomhet og vekst. Forskning viser at bedrifter med tallrike lyttepunkter ut mot kundene, har større sannsynlighet for suksess enn andre.

At gode kundeopplevelser og tilfredse kunder egentlig er det beste middel en bedrift har for å redusere kundefrafall, skape gjenkjøp og positiv vareprat vet de fleste. Men hva er det egentlig som skal til for å bli valgt i en jungel av konkurrerende tilbud? Vårt banebrytende konsept ”Wallet Allocation Optimizer” slår fast at det ikke er tilstrekkelig å øke kundetilfredsheten generelt, den må økes i forhold til konkurrentene. Derfor er rangeringen avgjørende for hvordan kunden fordeler sine kjøp mellom konkurrerende leverandører. Les mer om vårt konsept i Harvard Business Review - Customer Loyalty Isn`t Enough. Grow Your Share of Wallet.

Les mer om oss på www.ipsos.com/loyalty

Kontakt oss:

Bjørn Jacobsen : +47 90 05 03 55 - bjorn.jacobsen@ipsos.com

eller på Sentralbordet på tlf: 22 95 47 00