Ipsos Observer

Spesialist på datainnsamling

Med snart 40 års erfaring i innsamling av både kvantitative og kvalitative data, leverer vi felttjenester effektivt og nøyaktig til profesjonelle brukere.

Vi er spesialiserte innen alle innsamlingsmetoder, håndtering av utvalg og rekruttering, programmering, koding og databearbeiding. Vi leverer data og tabeller i det formatet som våre kunder ønsker. Vi har et av landets største webpanel. Vi er den eneste med et landsrepresentativt intervjuerkorps, og vi har en av de største telefonintervjuavdelingene i Norge. Vi har også et eget testsenter lokalisert midt på Karl Johans gate. Og med noen av Norges beste kvalitative spesialister og moderne fasiliteter for fokusgrupper og dybdeintervju sentralt i Oslo, tilbyr vi også alt innen kvalitative metoder.

Vi er aktivt med i ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) og Norsk Markedsanalyseforening og retter oss ette deres retningslinjer for god praksis innen datainnsamling. Alle våre intervjuere er nøye briefet i forkant av hvert prosjekt for at vi skal kunne leverer høyest mulig kvalitet til våre kunder.

Vi er ISO-sertifisert, ISO 9001, ISO 20252.

Vi tar gjerne prosjektansvar for gjennomføring av undersøkelser i andre markeder i Norden, Europa og i store deler av verden. Globalt er Ipsos representert i 87 land.

Ta kontakt med:

Ipsos Observer ved Nina Berg
Tlf +47 90 64 47 67

nina.berg@ipsos.com

Ipsos Observer ved Arild Sæle
Tlf +47 92 66 32 27

arild.saele@ipsos.com

Sentralbordet på tlf +47 22 95 47 00