Ipsos' politiske barometer

03-04-2017

Marsmålingen viser fortsatt sterk fremgang for Senterpartiet. Partiet noterer seg for 13,4 %, den høyeste oppslutningen i Ipsos’ målinger på 20 år. Også de mindre partiene går litt frem, selv om SV fremdeles er under sperregrensen. Høyre går frem i denne målingen, mens FrP går kraftig tilbake. Rødt og Miljøpartiet de Grønne er inne med hvert sitt mandat, og havner på vippen med hensyn til mandatfordelingen.

Høyre får en oppslutning på 25,3 %, frem 1,5 prosentpoeng siden februar. Fremskrittspartiet går tilbake 3,5 prosentpoeng til 10,6 %. Dette er den laveste oppslutning vi har målt siden oktober 2015. Til sammen ville regjeringspartiene fått 65 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, 12 færre enn i dag. Høyre ville fått 46 mandater, 2 færre enn i dag, mens FrP ville fått 19 mandater (10 færre enn de har i dag).

Venstre får en oppslutning på 4,2 %, og er dermed tilbake over sperregrensen etter to måneder med lavere oppslutning. Partiet henter fremdeles lite ut av sitt velgerpotensial, som ligger på ca. 8 %. Kristelig Folkepartis oppslutning ligger på 5,3 %, tilnærmet uendret fra februar (da de fikk 5,2 %). Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 8 mandater (1 mindre enn i dag). KrF ville fått 10 mandater, som er det samme som de har i dag.

Arbeiderpartiet går tilbake 0,7 prosentpoeng til en oppslutning på 30,9 %. Ser vi bort fra målingen i juni 2016, er dette det svakeste tallet for Ap siden september 2013. Ap ville med denne målingen som valgresultat fått 57 mandater (2 flere enn i dag).

Sosialistisk Venstreparti er fremdeles under sperregrensen, som de nå har vært i 6 av de siste 12 månedene. Partiet får en oppslutning på 3,9 % (frem 0,1 prosentpoeng siden februar). De ville fått 2 mandater (5 færre enn i dag). SV henter fremdeles ut litt lite av sitt velgerpotensial, som ligger på rundt 9 %. Senterpartiet fortsetter sin oppsiktsvekkende vekst, og går frem med 2 prosentpoeng til en oppslutning på 13,4 %. Dette er deres sterkeste måling siden april 1997, da Anne Enger Lahnstein var partileder. Sp ville fått 25 mandater (15 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 84 mandater, 12 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,4 %, frem 0,2 prosentpoeng siden februar. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat (som i dag). Rødt får i denne målingen en oppslutning på 2,5 %, tilbake 0,5 prosentpoeng siden februar. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat, mens de i dag ikke har noen.

Mandatfordelingen for ulike mulige regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
• Ap + Sp + SV: 84
• Ap + Sp + SV + R + MdG: 86
• Ap + Sp: 82
• Ap + Sp + KrF: 92
• H + V + KrF: 64
• H + Frp + V + KrF: 83
• H + Frp: 65

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 27.-29. mars 2017 med 950 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,5-3,3 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 17, 2017.