Ipsos' politiske barometer

31-01-2017

Målingen for januar 2017 viser noen endringer for flere av partiene. Vi ser en tilbakegang for Arbeiderpartiet og en fremgang for Frp. Også SV og Sp går frem. SV er tilbake over sperregrensen, mens Sp gjør sin sterkeste måling siden 2008. Venstre havner under sperregrensen i denne målingen.

Høyre får en oppslutning på 22,9 %, tilbake 0,4 prosentpoeng siden desember. Fremskrittspartiet går frem 1,8 prosentpoeng til 14,8 %, den sterkeste målingen siden august 2016. Til sammen ville regjeringspartiene fått 68 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, 9 færre enn i dag. Høyre ville fått 41 mandater, 7 færre enn i dag, mens FrP ville fått 27 mandater (2 færre enn de har i dag).

Venstre får en oppslutning på 3,7 %, en nedgang på 1,1 prosentpoeng siden desember. Kristelig Folkepartis oppslutning øker med 0,9 prosentpoeng til 4,9 %. Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 2 mandater (7 færre enn i dag). KrF ville fått 9 mandater, som er 1 mindre enn de har i dag.

Arbeiderpartiet går tilbake 2,5 prosentpoeng til en oppslutning på 35,3 %. Etter en fremgang i desember er partiet tilbake på nivået fra november 2016. Ap ville med denne målingen som valgresultat fått 64 mandater (9 flere enn i dag).

Sosialistisk Venstreparti er tilbake over sperregrensen, med en oppslutning på 5 % (frem 1,6 prosentpoeng siden desember). De ville fått 9 mandater (2 flere enn i dag). SV henter fremdeles ut lite av sitt velgerpotensial, som ligger på rundt 9 %. Senterpartiet går frem med 1,2 prosentpoeng til en oppslutning på 8 %. Dette er deres sterkeste måling siden januar 2008. Sp ville fått 15 mandater (5 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 88 mandater, 16 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,9 %, det samme som i desember. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat (som i dag).

Rødt får i denne målingen en oppslutning på 1,5 %, også uendret fra desember. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat, mens de i dag ikke har noen.

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 23.-25. januar 2017 med 944 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,5-3,3 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 8, 2017.