Ipsos' politiske barometer

23-02-2017

Februarmålingen viser fortsatt sterk fremgang for Senterpartiet. Partiet noterer seg for 11,4 %, den høyeste oppslutningen i Ipsos’ målinger på 20 år. Arbeiderpartiet opplever en klar tilbakegang, mens både SV og Venstre er under sperregrensen. Det er kun små endringer for regjeringspartiene.

Høyre får en oppslutning på 23,8 %, frem 0,9 prosentpoeng siden januar. Fremskrittspartiet går tilbake 0,7 prosentpoeng til 14,1 %. Til sammen ville regjeringspartiene fått 72 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, 5 færre enn i dag. Høyre ville fått 45 mandater, 3 færre enn i dag, mens FrP ville fått 27 mandater (2 færre enn de har i dag).

Venstre får en oppslutning på 3,5 %, og er dermed under sperregrensen for andre måned på rad. Partiet henter lite ut av sitt velgerpotensial, som ligger på ca. 8 %. Kristelig Folkepartis oppslutning ligger på 5,2 %, tilnærmet uendret fra januar (da de fikk 4,9 %). Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 2 mandater (7 færre enn i dag). KrF ville fått 10 mandater, som er det samme som de har i dag.

Arbeiderpartiet går tilbake 3,7 prosentpoeng til en oppslutning på 31,6 %. Ser vi bort fra målingen i juni 2016, er dette det svakeste tallet for Ap siden november 2013. Ap ville med denne målingen som valgresultat fått 59 mandater (4 flere enn i dag).

Sosialistisk Venstreparti er tilbake under sperregrensen, som de nå har vært i 5 av de siste 12 månedene. Partiet får en oppslutning på 3,8 % (tilbake 1,2 prosentpoeng siden januar). De ville fått 2 mandater (5 færre enn i dag). SV henter fremdeles ikke ut så mye av sitt velgerpotensial, som ligger på rundt 8 %. Senterpartiet fortsetter sin oppsiktsvekkende vekst, og går frem med 3,4 prosentpoeng til en oppslutning på 11,4 %. Dette er deres sterkeste måling siden april 1997, da Anne Enger Lahnstein var partileder. Sp ville fått 21 mandater (11 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 82 mandater, 10 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,2 %, tilbake 0,7 prosentpoeng siden januar. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat (som i dag).

Rødt får i denne målingen en oppslutning på 3,0 %, frem 1,5 prosentpoeng siden januar. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 2 mandater, mens de i dag ikke har noen.

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 20.-22. februar 2017 med 947 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,5-3,3 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 13, 2017.