Ipsos' politiske barometer

02-05-2017

Aprilmålingen viser en tilbakegang for Senterpartiet, men fortsatt sterk oppslutning med 11,1 %. Arbeiderpartiet går frem etter noen måneder med lavere oppslutning. Høyre mister en del oppslutning i denne målingen, mens FrP går noe frem etter en lav marsmåling. De mindre partiene er ganske stabile, men SV havner denne gangen over sperregrensen med 4,5 % oppslutning.

Høyre får en oppslutning på 21,9 %, tilbake 3,4 prosentpoeng siden mars. Dette er den laveste oppslutningen vi har målt siden februar 2016. Fremskrittspartiet går frem 2,3 prosentpoeng til 12,9 %, etter et kraftig fall i marsmålingen. Til sammen ville regjeringspartiene fått 60 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, 17 færre enn i dag. Høyre ville fått 38 mandater, 10 færre enn i dag, mens FrP ville fått 22 mandater (7 færre enn de har i dag).

Venstre får en oppslutning på 4,3 %, stabilt fra mars (4,2 %). Partiet henter fremdeles lite ut av sitt velgerpotensial, som ligger på ca. 8 %. Kristelig Folkepartis oppslutning ligger på 4,9 % (tilbake 0,4 prosentpoeng siden mars). Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 8 mandater (1 mindre enn i dag). KrF ville fått 9 mandater, også 1 mindre enn de har i dag.

Arbeiderpartiet går frem 2,6 prosentpoeng til en oppslutning på 33,5 %. Det kan se ut som om landsmøtet har hatt en positiv effekt for Ap. Med denne målingen som valgresultat ville partiet fått 62 mandater (7 flere enn i dag).

Sosialistisk Venstreparti er tilbake over sperregrensen med en oppslutning på 4,5 % (frem 0,6 prosentpoeng siden mars). De ville fått 8 mandater (1 mer enn i dag). SV henter fremdeles ut litt lite av sitt velgerpotensial, som ligger på rundt 9 %. Senterpartiet faller noe sammenlignet med rekordmålingen i mars, men har fremdeles en svært høy oppslutning på 11,1 %. Sp ville fått 19 mandater (9 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 89 mandater, 17 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 2,4 %, det samme som i mars. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat (som i dag). Rødt får i denne målingen en oppslutning på 3,9 %, frem 1,4 prosentpoeng siden mars. Dette er den høyeste oppslutningen vi har målt. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 2 mandater, mens de i dag ikke har noen.

Mandatfordelingen for ulike mulige regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:
• Ap + Sp + SV: 89
• Ap + Sp + SV + R + MdG: 92
• Ap + Sp: 81
• Ap + Sp + KrF: 90
• H + V + KrF: 55
• H + Frp + V + KrF: 77
• H + Frp: 60

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 24.-26. april 2017 med 933 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,5-3,3 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 21, 2017.