Politisk barometer og politiske meningsmålinger

Ipsos avdeling for forskning, politikk og samfunn tilbyr en rekke tjenester innenfor området politiske meningsmålinger.

Vår mest profilerte spørreundersøkelse er vårt månedlige politiske barometer, som vi gjennomfører i samarbeid med Dagbladet. I denne målingen spør vi et representativt utvalg av den norske befolkningen om deres partipreferanse, samt deres holdninger til enkelte politikere eller aktuelle saker. Her har vi lang tradisjon for treffsikkerhet så vel som interessant analyse.

I tillegg samarbeider vi med aktører innen politikk og offentlig sektor, så vel som forskning og næringsliv. Vi kan levere målinger som går på holdninger til en eller flere enkeltsaker, eller til politiske budskap. Disse undersøkelsene kan gjøres både blant hele befolkningen eller i bestemte målgrupper. Vi tilbyr bistand i alle ledd av prosessen, fra utforming av spørreskjema til levering av rapporter. Vi legger mye prestisje i at våre produkter er tuftet på solide data, høy statistisk kompetanse og innsiktsfull analyse.

Ipsos er stolte av å være i best i klassen på politiske meningsmålinger. Utfyllende informasjon om våre kolleger internasjonalt finner du her. Ved å følge denne linken videre kan du blant annet finne ferske tall fra meningsmålinger gjennomført i for eksempel USA og Storbritannia.

Her finner du resultatene fra vårt siste politiske barometer.