Ipsos Public Affairs - Forskning, politikk og samfunn

Spesialister på offentlig sektor og samfunnsundersøkelser

Avdeling for Forskning, politikk og samfunn (Public Affairs internasjonalt) har hovedansvar for betjening av offentlig sektor, akademiske forskningsinstitusjoner og organisasjoner. Avdelingen har også faglig ansvar for omdømmeundersøkelser. Avdelingen består av et tverrfaglig team på åtte konsulenter med høy kompetanse innen samfunnsvitenskap, økonomi, atferdspsykologi og statistikk.

Vi har lang erfaring med alle typer kvantitative og kvalitative undersøkelser for virksomheter innen offentlig sektor og privat næringsliv, med særlig vekt på meningsmålinger, sosiokulturelle kartlegginger som Norsk Monitor, og omdømmeundersøkelser - både våre syndikerte profilundersøkelser ”Store norske bedrifter” og ”Norske etater og organisasjoner”, og skreddersydde omgivelsesregnskap og brukerundersøkelser. Vi gjennomfører også evalueringer, særlig innen helse- og utdanningssektoren. Vi har i tillegg lang erfaring med reisevaneundersøkelser og kollektivbransjen, samt innvandrerundersøkelser.

Vår målsetning er å hjelpe våre oppdragsgivere med å bygge omdømme, identifisere holdningsendringer og utvikle kommunikasjonsstrategier overfor befolkningen, media, myndighetene, beslutningstagere og andre sentrale målgrupper. Våre undersøkelser gir innsikt som bidrar til at våre oppdragsgivere kan utforme effektive og virkningsfulle tiltak for å imøtekomme omgivelsenes forventninger og krav.

Vi i Ipsos har mange års erfaring i bransjen og de ansatte i vårt team besitter bred kunnskap om norsk politikk og samfunnsliv. Som en del av det internasjonale Ipsos-konsernet spiller vi på lag med noen av verdens fremste eksperter innenfor vårt fagområde.

Kontakt: Avdelingsleder Kristin Rogge Pran, T: + 47 909 74 810, E: kristin.pran@ipsos.com, eller Sentralbordet, T: 22 95 47 00.