Internasjonale undersøkelser

Som en del av det internasjonale konsernet Ipsos med over 16 000 ansatte i 85 land, har Ipsos mulighet til å samle inn data på tvers av landegrenser. Gjennom Ipsos-nettverket har vi tilgang til både ressurser innen datainnsamling og faglig ekspertise som gjør oss i stand til å tilby undersøkelser med internasjonalt omfang. Av erfaring med internasjonale prosjekter kan vi nevne omdømmeundersøkelser for norske selskaper med internasjonal tilstedeværelse, og datainnsamling i Norge om norske samfunnsforhold på oppdrag fra internasjonale myndigheter.

For mer om den internasjonale omdømmeundersøkelsen The Reputation Council, klikk her.

For mer om den globale webomnibus-undersøkelsen Global @dvisor, klikk her.