Våre spesialiseringer

 

Vi leverer alle typer research og vår kompetanse spenner bredt. Vi har valgt å organisere oss ut i fra fagområder, slik at våre kunder kan få hjelp fra eksperter akkurat på den type research de ønsker å gjøre.

Ipsos Observer
Ipsos Observer er spesialister på datainnsamling. Vi arbeider med alle kjente metoder for innsamling av data og tar også prosjektansvaret for gjennomføringen av undersøkelser i andre markeder i Norden, Europa og i store deler av verden. Globalt er Ipsos representert i 87 land. 

Ipsos Qualitative
Gjennom våre kvalitative analyser har vi til hensikt å beskrive og forstå atferd, holdninger, tanker, følelser og motiv i relasjon til ulike fenomen. Kvalitative undersøkelser egner seg til å besvare spørsmål om hvorfor og på hvilken måte, snarere enn ”hvor mange”.

Ipsos ASI
I Ipsos ASI hjelper vi våre kunder med å definere reklamekonsepter, samt måle og forutsi effektiv kommunikasjon. Våre velutviklede analyser måler Return On Investment, som bidrar til å øke markedsandeler.

Ipsos Marketing
Innen markedsføring er vi spesialister på innovasjon og merkevareledelse. Vi hjelper kunder med å utvikle strategier, og ta de riktige beslutningene for selskapene som helhet og for spesifikke merkevarer.

Ipsos Loyalty
Vi er eksperter på relasjoner og vet at de er grunnleggende for lojalitet, enten det gjelder kunder, partnere eller medarbeidere. Skal en virksomhet lykkes er det nødvendig å jobbe med kundeforståelse, måle prestasjoner over tid, gjennomføre tiltak og gjøre justeringer i organisasjonen – og slik nærme seg målet om lønnsomme og lojale kunder.

Ipsos Media CT
Ipsos Media Content Technology tilbyr innsikt til selskaper som arbeider innenfor teknologi, media og innhold. Ved hjelp av researchbasert informasjonen øker selskapets konkurransefortrinn.

Ipsos Public Affairs
Avdeling Public Affairs i Norge heter Forskning, Politikk og samfunn, og har hovedansvar for betjening av offentlig sektor, akademiske forskningsinstitusjoner og organisasjoner. Avdelingen har også faglig ansvar for omdømmeundersøkelser (corporate reputation). Avdelingen består av et tverrfaglig team på åtte konsulenter med høy kompetanse innen samfunnsvitenskap, økonomi, atferdspsykologi og statistikk.