Spisefakta

Når du vil kjenne mat- og drikketrendene i Norge

Ipsos har helt siden 1985 gjennomført en systematisk kartlegging av sosiokulturelle verdier og utviklings tendenser, en særnorsk under søkelse som fikk navnet Norsk Monitor.

Fra og med 1987 har deler av denne databasen blitt benyttet til å utvikle en spesialundersøkelse om trender innen mat og drikke i Norge.

Formålet med Norske Spisefakta har hele tiden vært å belyse og dokumentere hovedtrendene innen de norske spise- og drikkevanene. Opp mot 4000 respondenter har hvert annet år besvart denne undersøkelsen. Undersøkelsen har pågått i over 25 år, og gir unik innsikt og perspektiv på dette området. Undersøkelsene blir gjennomført hvert annet år.

Hva består Norske Spisefakta av?

Norske Spisefakta 2014 leveres som et menystyrt elektronisk oppslagsverk. Her finnes tabeller med svarene på over 550 spørsmål om mat og drikke sortert etter temaer, slik som spisedøgnet, informasjonsøking om mat, fokus på ernæring, forbruk av alle ulike mat- og drikkeprodukter osv. Tabelloppslagsverket består av trendtabeller med grafikk for årene 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 og 2013. I tillegg til tabellene finnes det rapporter i PowerPoint som viser Ipsos MMI sin tolkning av resultatene. Hovedtrendrapporten belyser og dokumenterer hovedtendensene i norske spiseog drikkevaner. I tillegg til hovedtrendrapporten lages det egne rapporter om kvinnetrender,
ungdomstrender og Oslo-trender.

Årsakene til suksessen for "Norske Spisefakta" er åpenbare:

  • Datamaterialet er bunnsolid, med ca 4000 respondenter hvert annet år helt tilbake til 1987
  • Over 550 spørsmål som dekker "alle" relevante områder
  • Identiske spørsmål, stillet år etter år, gir tidsrekker og trendbilder som er til å stole på
  • Gjennomarbeidede trendrapporter; hovedtrender, spisemønster, handlevaner, forbruk av "alle" mat- og drikkeprodukter, spesialsegmenter; ungdom/kvinner/småbarnsforeldre/Oslo

  • "Komplett" klikkbart "spisefaktaleksikon" med tabeller og grafikk - lav brukerterskel
  • Workshop hos kunden med foredrag om trender og opplæring i bruk av verktøyet
  • Spisefakta brukes som felles referanse i bransjen fordi "alle" viktige aktører har og bruker undersøkelsen

Kontakt: Seniorkonsulent John Spilling john.spilling@ipsos.com.